یو پی اس اتاق عمل

یو پی اس در اتاق عمل چه نقشی ایفا می کند؟

یکی از دستگاه های ضروری که باید در بیمارستان، مراکز و به خصوص مناطق حساس در بیمارستان همانند اتاق عمل، آزمایشگاه استفاده شود که برق بدون وقفه یا یو پی اس است.

در اتاق عمل وسایل الکترونیکی متعددی  کار میکند که به هسته های اصلی این اتاق لقب می گیرند. همانند سیستم روشنایی ، سیستم تنفسی یا اکسیژن ، مانیتورینگ و وسایل مربوط عکسبرداری هستند.

در بسیاری از عمل ها از سرپایی گرفته تا عمل های بالای 10 ساعت هم این وسایل کار می کنند و باید یک نواخت و بدون وقفه به فعالیت خود مشغول  باشند تا در حین عمل مشکلی برای بیمار اتفاق نیافتد.

معمولا بیمارستان ها و مراکز درمانی پیشرفته و بزرگ دارای ژنراتور اختصاص هستند. تا به کار افتادن ژنراتور ممکن است مقداری طولی بکشد که این وقفه از ادامه فعالیت دستگاه های حساس در بیمارستان و اتاق عمل جلوگیری می کند.

به همین منظور از یو پی اس برای تامین برق موقت و جلوگیری از وقفه در کارکرد ملزومات برقی تا روشن شدن ژنراتور استفاده می کنند.

 

برق مصرفی در اتاق عمل  operating room

در operating room یا اتاق عمل نسبت به اندازه و برق مورد استفاده از سیستم برقی استفاده می شود. معمولا اتاق عمل ها از 3 تابلوی الکتریکی 250 وات 15 آمپر استفاده می شود. هر کدام از تابلوهای الکترونیکی دارای 4 عدد پریز هستند.

برق پشتیبانی در یو پی اس های اتاق عمل

استفاده از یو پی اس در اتاق یک ضرورت است و باید از کیفیت و قدرت عالی برخوردار باشد و مدت زمان 4 الی 8 ساعت بتواند پشتیبانی کند تا دستگاه های پزشکی کار کند و راندمان 99 درصد را ارائه کند.