یو پی اس دیتاسنتر و شبکه های کامپیوتریاستفاده از سیستم های کامپیوتر بخش جدایی ناپذیر جامعه امروز ما شده است.

در تمام جهان از کامپیوتر ، تجهیزات شبکه داخل ، مودم ، روتر و حتی استفاده از دیتاسنتر ها و مراکز داده در همه ساعت شبانه روز انجام می پذیرد.

قطع برق در این بخش به این دستگاه آسیب می زند. قطع شدن برق سرورها یا دیتاسنتر هم به دستگاه آسیب میزند و هم کار مصرف کننده ها را مختل می کند.

برق های ورودی شهری دارای 9 ایراد بسیار بزرگ هستند که اعم آنها نوسان و نویزهای موجود در خط است.

برای محافظت از سیستم های رایانه ی و استفاده آن بدون قطعی باید از سیستم های برق بدون وقفه یا یو پی اس استفاده کنیم.

یو پی اس های آنلاین هر 9 ایراد برق شهری را رفع کرده و مشکلاتی را که قطع برق ایجاد میکند را پوشش میدهد.

در حین قطع برق یو پی اس برق پشتیبان را روی خط قرار می دهد و دستگاه ها بدون ایجاد وقفه ای به کار خود ادامه میدهد.

0/5 (0 Reviews)